Novinky

V budúcich dňoch bude Občianska rada Radvaň schvaľovať investičný plán na rok 2016. Podľa investičného plánu bude mesto rekonštruovať chodníky, schody, alebo zábradlia na území Radvane. Ak máte tip, čo by sa malo zrekonštruovať urgentne, dajte nám včas vedieť.

Program

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady

2. Slovo pre hostí

3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských častí

4. Detský karneval

5. Ihriská a športovisko v areáli školy

6. Zriadenie spoločenského centra

7. Rôzne

Srdečne všetkých pozývame na ukážkové hodiny programov Robík a Prvé krôčiky k hudbe, ktoré budú v SCVČ, Radvanská 1. Účasť potvrdzujte na 0908 597 312. Tešíme sa na nových záujemcov

PROGRAM

  1. Otvorenie občianskej rady

  2. Slovo pre hostí

  3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských časti

  4. Spolupráca so súkromným Centrom voľného času Yamaha

  5. Rámcový plán na rok 2016

  6. Večer seniorov – vyhodnotenie

  7. Vyhodnotenie súťaže o nové logo občianskej rady

  8. Voľba predsedu občianskej rady

  9. Rôzne

PROGRAM

1. Otvorenie občianskej rady
2. Slovo pre hosťa
3. Rámcový plán na rok 2016
4. Naplánovanie podujatí
5. Tlačený spravodaj OR
6. Rôzne

Občianska rada Radvaň vypisuje súťaž o najlepší nápad na logo občianskej rady. Okrem hotových grafických prác samozrejme uvítame aj návrhy, ako by molo nové logo vyzerať a čo by malo znázorňovať.

V priestoroch školy ZŠ Radvanská ssa 11. novembra uskutočnil prvý ročník Večera seniorov. Zúčastnilo sa ho približne 80 hostí. Atmosféru večera vám priblížime vo fotogalérií.

Prosíme všetkých obyvateľov sídliska, aby nám zaslali svoje návrhy a podnety k projektom na rok 2016. V nasledujúcom texte vám predkladáme predbežný plán projektov na budúci rok tak, ako ho pripravila občianska rada. Obyvatelia môžu navrhnúť aj vlastné, iné projekty. Pripomíname, že opravy chodníkov a ciest sa realizujú z iných zdrojov mesta,  preto takéto typy investície nebývajú súčasťou rámcového plánu.

(Ing. arch. Peter Rusnák) - Zistili sme, že na sídlisku Radvaň je potrebné dobudovať celkom 754 parkovacích miest a ak by sme k tomu pripočítali aj náhradu za nesprávne parkovanie na trávniku/chodníku, tak by bolo potrebné dobudovať celkom 843 miest.

Stránky