Aktivity pracovnej skupiny OR Radvaň pre investície a rozvoj v roku 2018