Novinky

Rokovanie pozostávalo z troch celkov:

  • Koncepčné východiská pre zlepšenie klimatickej pohody
  • Spájanie OR v záujme podpory opatrení voči zmene klímy na sídliskách
  • Námet pre vlastnú aktivitu OR

Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň je účastníkom výrubového konania, ktoré súvisí s prípravami na stavbu protihlukovej steny v Radvani. V prílohách si môžete stiahnuť dokumenty ohľadom tohto výrubového konania.

V prílohe si môžete stiahnuť Spravodaj Občianskej rady Radvaň za rok 2019.

Stránky