Zápisnice

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Slovo pre hostí, podnety od občanov
3. Informácia zo zasadnutí komisií MsZ
4. Informácie k participatívnemu rozpočtu na rok 2024
5. Príprava podujatia Radvanské rande pri Hrone
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie, záver

1. Otvorenie zasadnutia
2. Slovo pre hostí, podnety od občanov
3. Informácia zo zasadnutí komisií MsZ
4. Vyhodnotenie akcie Za krajšie mesto v Radvani
5. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky
6. Príprava podujatia Radvanský deň detí (MDD)
8. Rôzne, diskusia
9. Uznesenie, záver

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení ORR
3. Slovo pre hostí, podnety od občanov
4. Informácia zo zasadnutia komisií MsZ
5. Smerovanie ORR v roku 2024
6. Akcia ,,Za krajšie mesto“
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie, záver