Plán podujatí 2024

Na obrázku nižšie je sken aktuálneho rámcového plánu, schváleného Výborom mestskej časti na svojom rokovaní dňa 27.2.2024.