Záznam z obhliadky lokalít pre výstavbu DI Žihadielko dňa 6.11.2018

Účastníci: Mirka Kamenská, Gabriela Tokárová, Anna Povinská, Anton Jankovič, Peter Novanský, Ján Moravčík a Peter Rusnák, členovia OR Radvaň.

Na základe e-mailovej komunikácie členov Občianskej rady Radvaň boli do užšieho výberu zaradené trilokality, ktoré boli predmetom obhliadky priamo v teréne.

Záznam z obhliadky možno nájsť v priloženom dokumente.