ZÁSADY PRE KONCEPCIU ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI RADVAŇ

Zásady pre koncepciu (zoznam investičných akcií) možno nájsť v priloženom dokumente.