Zapisnica občianskej rady Radvaň z 7.12.2016

PROGRAM 

Otvorenie 

Zhodnotenie podujatia - Mikuláš pre deti 

Rokovací poriadok Občianskej rady

Projekt verejného priestoru v Radvani

Výstavba schodov na Bernolákovej ulici 

Rôzne - diskusia