Zapisnica občianskej rady Radvaň z 6.9.2016

PROGRAM :
Otvorenie 
Radvanský deň ­ zhodnotenie 
Príprava podujatia pre seniorov 
Investičné akcie 
Rôzne