Pripravuje sa rekonštrukcia ihriska na Poľnej ulici

16. marca 2016 zorganizovala Občianska rada Radvaň stretutie ohľadom rekonštrukcie ihriska a hracích prvkov na Poľnej ulici. O výsledkoch stretnutia informoval člen občianskej rady Roman Miškár:  
 
Stretnutia sa zúčastnil pán Milan Smädo ( poslanec MsZ ) , členovia Občianskej rady Radvaň ( p. Jankovič, p.Miškár, p. Rusnák), zástupcia ZAaRES-u ( p. Čunderlík, p. Šašlíková ) a zástupkyňa Mestského úradu z Odboru odpadového hospodárstva a údržby ver. priestranstiev (p. Šmideková)  k obnove ihriska na Poľnej ulici, na ktorom sa dohodli nasledujúce práce: 
 
  •  oprava/renovácia betónovej plochy ihriska ( asfalt ) - zabezpečí pán Smädo
  •  oprava pletiva bránky, nové basketbalové sieťky na basketbalové koše - ZAaRES
  •  oprava pletiva oplotenia ihriska ( návrh  VPP ) - ZAaRES
  •  renovácia pieskoviska, obloženie drevom kvôli bezpečnosti - ZAaRES
  •  odstránenie betónovej platne po pôvodnom pieskovisku ( strojovo,technika pán Smädo ) 
  •  vydláždenie a vyrovnanie plochy pôvodného pieskoviska a presunutie stolnotenisového stola - ZAaRES
  •  výmena a preloženie lavičky zo stolom do priestoru pod stromami -  ZAaRES
  •  osadenie nového hracieho prvku - ZAaRES

 S drobnými prácami sa už začalo, kontrolný deň bol dohodnutý v polovici mesiaca máj.