Pozvánka - stretnutie s primátorom

Občianska rada Radvaň,
VÁS POZÝVA NA VEREJNÉ STRETNUTIE S PRIMÁTOROM A POSLANCAMI, 
ktoré sa uskutoční dňa 9. februára o 18:00 hod.
v jedálni Základnej školy Radvanská 1, Banská Bystrica
Program:
• informácie primátora o výsledkoch dvojročného pôsobenia,
• informácie o zámeroch Mesta v najbližšom období,
• informácie o činnosti Občianskej rady (OR) Radvaň za rok 2016,
• zámery aktivít OR Radvaň v roku 2017,
• predstavenie projektov, ktoré by sa mali realizovať na území Radvane (rekonštrukcia školy, školského športového areálu, kaštieľa, parku, komunikácií, výstavba protihlukovej steny, cyklotrasa,...)
• diskusia
Na stretnutie pozývame všetkých občanov a občianske iniciatívy Radvane