Návrhy na infraštruktúrne investície

Priložené súbory: 

Pán poslanec Smädo sa dohodol s Občianskou radou, že členovia OR môžu do 16.1.2017 navrhnúť niektoré poškodené chodníky na rekonštrukciu. Tieto potom môžu byť opravené v rámci “infraštruktúrnych investícií”. Dňa 13.1. 2017 sa stretla pracovná skupina OR pre investície a rozvoj. Výsledkom sú návrhy na využitie týchto peňazí Konkrétne návrhy pracovnej skupiny sú v priloženom dokumente. (Dokument spracoval pán Peter Rusnák, vedúci pracovnej skupiny).