Kde pribudnú nové parkoviská v Radvani?

Pozrite si najnovšiu štúdiu parkovacej politiky mesta. V Radvani sa pripravuje výstavba garážového domu medzi Bernolákovou ulicou a škôlkami. Nové garáže sú naplánované aj na iných uliciach v Radvani. Viac podrobností nájdete v dokumentoch mesta: 
http://upn.banskabystrica.sk/parkovacia-politika-na-sidlisk…