Participatívny rozpočet - anotácie projektov v Radvani

Názov: Sprístupnenie Denného centra Radvaň
Autor: Roman Miškár
Suma: 
€ 10 000,-
Popis:
Účel projektu: príprava využívania Denného centra Radvaň pre verejné stretávania a komunitné aktivity obyvateľov Radvane.
Cieľ projektu: vytvoriť podmienky bezbariérového prístupu do denného centra a bezpečného využívania pozemku pre komunitné aktivity rôznych cieľových skupín obyvateľov Radvane.
Cieľové skupiny: obyvatelia mestskej časti Radvaň – seniori, matky z deťmi, mládež, záujmové a občianske združenia v Radvani, Občianska rada Radvaň.
Špecifické ciele:

  • zabezpečiť peší bezbariérový prístup do denného centra
  • vytvoriť podmienky pre bezpečné využívanie pozemku denného centra
  • pripraviť návrh pre využitie pozemku DC pre verejné stretávanie a komunitné aktivity

Stiahnuť celý projekt

 

 

Názov: Fitness/Workout Poľná park
Autor: Roman Miškár
Suma: 
€ 10 000,-
Popis:

Cieľ projektu: vytvoriť podmienky pre relax, šport a pohyb širokej vekovej skupine obyvateľov Radvane, vytvorenie podmienok na zbližovanie generácií a rodín pri aktívne strávenom čase pod holým nebom.
Cieľová skupina: obyvatelia sídliska Radvaň a ostatní športu chtiví obyvatelia mesta BB.
Špecifické ciele projektu:

  • pripraviť podmienky na umiestnenie fitness strojov workout zariadení
  • realizovať dodávku strojov a ich montáž

Stiahnuť celý projekt