Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.

DOTAZNÍK- Urbanisticko-krajinárska štúdia pre lokalitu Bernolákova - Radvanská.

Na webstránke Mesta Banská Bystrica bola zverejnená urbanisticko-krajinárska štúdia pre komplexnú revitalizáciu lokality Bernolákova - Radvanská. Túto štúdiu môže verejnosť pripomienkovať do 20. augusta 2023. Môže tak urobiť aj prostredníctvom formulára na tejto stránke.

Prosíme všetkých respondentov, aby sa pred vypĺňaním dotazníka oboznámili so zverejnenou štúdiou, ktorá je publikovaná na webstránke mesta: Urbanisticko-krajinárska štúdia pre lokalitu Bernolákova - Radvanská.

Dotazník môžete vyplniť aj osobne v priestoroch Centra Radvaň v dňoch 17.8. a 18.8. od 18:00 do 19:30. hod. Na osobnom stretnutí Vám budú podané aj bližšie informácie o samotnom projekte. Centrum Radvaň sa nachádza na nasledovnej adrese: Námestie Ľudovíta Štúra 15 (vchod zo severnej strany).

Dotazník

Všetky polia v dotazníku sú povinné. V prípade, že ste si nie istý odpoveďou na niektoré otázky, využite, prosím, možnosť "neviem posúdiť".

AKTUALIZÁCIA 21.8.2023 - ANKETA JE UŽ UZAVRETÁ