Zápisnica z rokovania Občianskej rady Radvaň - 7.11.2019