Zápisnica z rokovania Občianskej rady Radvaň - 6.6.2019

Zápisnicu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.