Zapisnica občianskej rady Radvaň z 6.7.2016

Priložené súbory: 

Celú zápisnicu je možné stiahnuť v PDF prílohe.

PROGRAM

  1. Otvorenie 
  2. Zhodnotenie podujatia MDD v Radvani 
  3. Organizovanie Radvanského dňa 
  4. Vytvorenie pracovných skupín 
  5. Slovo pre hostí 
  6. Problémy so zeleňou v Radvani 
  7. Destké ihrisko na Radvanskej ceste 
  8. Športový areál v Základnej škole v Radvani 
  9. Kontrola uznesení a poverení z júna 2016 
  10. Rôzne