Koše na psie exkrementy

V roku 2013 sa členovia Občianskej rady Radvaň spolu s členmi OZ Za dôstojnú Radvaň a poslancami za Volebný obvod  č. 5 dohodli využiť finančné prostriedky aj na nákup košov na psie exkrementy. Pre podporu tohto projektu sme sa rozhodli preto, aby sme tak zlepšili čistotu v Radvani. Nakúpili sme 5 ks košov s držiakmi na sáčky a sáčky na psie exkrementy. Koše sme rozmiestnili v rôznych častiach Radvane. Zabezpečili sme pravidelné vyprázdňovanie košov a taktiež aj dopĺňanie sáčkov na psie exkrementy prostredníctvom nášho člena OR Radvaň.