Vyhodnotenie ankety medzi obyvateľmi na Bernolákovej ulici – párne čísla

Občianska rada Radvaň pripravila anketu pre obyvateľov Bernolákovej ulice na párnych číslach. V piatich bytových domoch je celkom 308 bytov s 900 obyvateľmi.

Vyhodnotenie ankety možno nájsť v priloženom súbore.