Stav stojísk kontajnerov na sídlisku Radvaň

Občianska rada Radvaň sa na svojom rokovaní dňa 7.6. 2018 zaoberala aj stavom stojísk kontajnerov na sídlisku Radvaň. Stanovisko OR ako aj žiadosť adresovanú na Mestský úrad možno nájsť v priloženom dokumente.