Zápisnica z Občianskej rady - parkovacia politika

Jediným bodom stretnutia bolo prerokovanie pripomienok ku parkovacej politike mesta na sídlisku Radvaň.